Početna Gadgets Umreženo društvo – Ericsson

Umreženo društvo – Ericsson

Kakve su navike korisnika mobilne telefonije, interneta i društvenih mreža, kao i kakva su njihova očekivanja, pokazalo je istraživanje koje je sprovela kompanija Erikson u Srbiji

Istraživanje je sprovedeno onlajn i treba da pokaže kako, gde i sa kojim ciljem korisnici u Srbiji provode vreme na društvenim mrežama, internetu i uopšte na mobilnim uređajima. Ovo istraživanje može mnogo da pomogne operaterima mobilne telefonije, interneta i sl. jer otkriva i predviđa potecijalni smer razvoja u budućnosti, pokazujući očekivanja korisnika. Istraživanje je pokazalo da korisnici nisu okrenuti samo zabavi već i nekim mnogo praktičnijim ciljevima upotrebe mobilnih uređaja i interneta uopšte.

Istraživanje kompanije Erikson sprovedeno je onlajn među korisnicima u Srbiji putem javno dostupne ankete. Anketa i istraživanje spovedeni su u saradnji kompanije Erikson i Elektrotehničkog fakulteta. U istraživanju je učestvovalo oko 1.800 korisnika starosti od 18 do 65 godina, oba pola (gotovo podjednako). 57,6 % ispitanika je visoko obrazovano, što je možda uslovilo očekivanja korisnika i svrhu korišćenja mobilnog interneta.

„Istraživanje, koje smo sproveli zajedno sa Elektrotehničkim fakultetom, pokazalo je na koje načine će mobilne tehnologije i servisi pomoći građanima da unaprede svoje obrazovanje, poslovanje i sâm život. Erikson je dugi niz godina aktivan na ovom polju i jedan je od lidera i pokretača razvoja novih mobilnih i telekomunikacionih tehnologija, kao i servisa i usluga od kojih korist imaju kako sâmo društvo tako i pojedinci“, istakla je Milena Matić, menadžerka kompanije Erikson za marketing, strategiju i komunikacije.

Zanimljivo je što je istraživanje pokazalo da korisnici koriste mobilni internet najviše kod kuće, a zatim na radnom mestu, dok samo 33 % anketiranih koristi mobilni internet u javnom gradskom prevozu. Dakle, istraživanje je pokazalo da se mobilni internet ne koristi najviše u pokretu, kako bismo očekivali, već kod kuće i na poslu.