Budućnost automobilizma je u električnom pogonu koji će brže ili sporije u potpunosti zameniti pogon sa unutrašnjim sagorevanjem. Specifičnost vožnje električnih automobila ogleda se i u tome što fazu kočenja i usporavanja, vozila koriste za rekuperaciju (prikupljanje) električne energije. Tada se pogonski elektro motor pretvara u generator koji pokreće kinetička sila vozila koje se još kreće uz pomoć inercije bez potrebe za pogonom. Radom, u tom trenutku, generatora ostvaruje se određena kočiona sila koja usporava vozilo. Naravno, ona nije dovoljna za efikasno kočenje potrebno u saobraćaju, pa je glavni posao kočenja prepušten kočionom sistemu, pogotovo na osovini koja nije pogonska i na kojoj se ne stvara kočiona sila.

TL YouTube In Post

Kod električnih vozila, znatno je manja potreba upotrebom kočnica, pa klasični diskovi od livenog gvožđa postaju podložni koroziji, koja smanjuje koeficijent trenja i sile kočenja. Prema konceptu koji predlaže Continetal točak je dvodelan i čine ga dosadašnji tradicionalni prsten koji je i dalje nosač pneumatika, ali se „srce“ odnosno centralni deo točka i disk postali integralni i tako se učvršćuju na glavčinu. Oba dela su izrađena od aluminijuma uključujući i kočioni disk, a dodatna specifičnost je da su kočione čeljusti smeštene unutar diska, umesto spolja, što dozvoljava disk većeg prečnika, što je dobro i za kočenje i za hlađenje samog diska.