Početna Broj 178 Srbija postaje regionalni internet centar – RNIDS

Srbija postaje regionalni internet centar – RNIDS

blank
ATV & NAUTICA ATV

U poslednjih godinu dana Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) je značajno poboljšala rejting Srbije u svetskoj i evropskoj internet zajednici. Iako je jedan od dva najmlađa evropska nacionalna internet registra, osnovan tek 2006. godine, RNIDS je za kratko vreme uspeo da uspostavi partnerstvo, kako sa nacionalnim registrima iz regiona, tako i sa evropskim i globalnim organizacijama, pomažući time Srbiji da postane regionalni internet centar.

U Strategiji RNIDS-a za period 2015-2020. zacrtana je i vizija RNIDS-a, u kojoj se kao cilj postavlja namera da postane lider među regionalnim nacionalnim internet registrima. Održani i planirani internet događaji (RIF i SEE 4 – RIPE NCC) u Beogradu u organizaciji RNIDS-a, kao i izbor njegovih predstavnika (Slobodan Marković i Danko Jevtović) u značajna međunarodna tela u oblasti Interneta, govore da ta vizija nije bila bez osnova.

ATV & NAUTICA 2020

Regionalni internet forum u Beogradu
Ovogodišnji DIDS 2015, Šesta godišnja konferencija o Internetu u organizaciji RNIDS-a, dobila je podršku ICANN-a, vodeće organizacije za upravlјanje Internetom i rukovođenje njegovom globalnom strukturom. Drugog dana DIDS-a, 11. marta, održan je Regionalni internet forum (RIF), koji je okupio 39 predstavnika nacionalnih registara Bugarske, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore i Srbije, kao i predstavnike državnih organa, lokalnih internet zajednica i globalnih internet organizacija.

U prvom bloku, sa temom „Regionalne aktivnosti“, moderator je bio Vojislav Rodić, predsednik Konferencije suosnivača RNIDS-a, a predstavlјene su regionalne aktivnosti u oblasti Interneta i održan pripremni sastanak za predstojeću konferenciju EuroDIG (Evropski dijalog o upravljanju Internetom) u Sofiji. Drugi blok, na temu „IDN pitanja“, govorio je o primeni lokalnih pisama na Internetu i tehničkim pitanjima internet registara, a moderator je bio Dušan Stojičević, predsednik Upravnog odbora RNIDS-a. Skoro svi nacionalni internet registri iz regiona su prošli kroz proces uvođenja IDN domena (čiji su nazivi na nacionalnim pismima), ali su pri tom imali veoma različita iskustva, u skladu sa svojim lokalnim specifičnostima. Moderator trećeg bloka na temu „Višeakterski model“ (Multistakeholder model) bio je Vladimir Radunović, direktor programa sajber bezbednosti i eDiplomatije „Diplo fondacije“. Vođena je diskusija o mogućnosti primene višeakterskog modela za upravlјanje internet organizacijama u regionu.

Među učesnicima RIF-a, najznačajnije diskusije imali su Wolf Ludwig (Švajcarska), programski direktor EuroDIG 2015, Andrea Beccalli (Italija), menadžer ICANN-a za saradnju sa zainteresovanim stranama u Evropi, i Leonid Todorov (Rusija), šef za međunarodne odnose ruskog nacionalnog registra i direktor Udruženja nacionalnih registara Azijsko-pacifičkog regiona, kao i Iliya Bazlyankov (Bugarska), predsednik Izvršnog komiteta švajcarske CORE asocijacije registara. Finale ovog skupa obeležila su upravo obraćanja Todorova i Ludwiga. Najpre je Leonid Todorov ukazao da se u internet svetu vremenom formirala bitna grupacija „internet birokrata“, koji u praksi imaju najveći uticaj u višeakterskom modelu i kojima odgovara višeakterski model kao izvor beneficija. Wolf Ludwig je govorio o grupi uvek istih lјudi prisutnih na brojnim internet skupovima širom sveta, koji mogu da budu glavna opasnost za višeakterski model.

RIPE-SEE4-BusinessCard-85x55-v5

Regionalni sastanak RIPE NCC u Beogradu
Četvrti regionalni sastanak za jugoistočnu Evropu SEE 4 – RIPE NCC biće održan 21. i 22. aprila 2015. u Beogradu, a domaćini skupa su RNIDS i „Serbian Open eXchange“. SEE 4 će dati priliku mrežnim inženjerima i ostalom tehničkom osoblјu da razmene znanja i iskustva i identifikuju oblasti za regionalnu saradnju, a skupu će prisustvovati preko 220 posetilaca iz Evrope i regiona.

RIPE NCC (Réseaux IP Européens Network Coordination Centre) je Koordinacioni centar foruma evropskih IP mreža, jedan od pet svetskih regionalnih internet registara, nadležan za teritoriju Evrope, Bliskog Istoka i Centralne Azije. Članovi organizacije su lokalni internet registri kojima RIPE NCC dodelјuje IP adrese i AS brojeve, bez kojih Internet ne bi mogao da funkcioniše.

Regionalni sastanci RIPE NCC okuplјaju članove organizacije, lokalne organe državne uprave i klјučne aktere u globalnoj i lokalnoj internet industriji. Skupovi su besplatni i otvoreni za sve zainteresovane, a na njima posetioci mogu da se upoznaju sa tehničkim aspektima, administrativnim pitanjima i planiranim politikama koje utiču na regionalnu internet zajednicu.

Srpski predstavnici u međunarodnim telima
Krajem 2014. godine, Slobodan Marković, savetnik direktora RNIDS-a za IKT politike i odnose sa internet zajednicom, izabran je za člana Višeakterske savetodavne grupe (Multistakeholder Advisory Group – MAG), koja savetuje generalnog sekretara Ujedinjenih nacija o programu i rasporedu Foruma o upravlјanju Internetom (Internet Governance Forum – IGF). MAG se sastoji od 55 članova, koji su predstavnici država, privatnog sektora, civilnog društva, akademske zajednice i organizacija koje upravlјaju tehničkom infrastrukturom Interneta. IGF je glavni globalni forum za diskusiju o javnim politikama u vezi sa Internetom, koji jednom godišnje saziva generalni sekretar UN.

Na 53. sednici Generalne skupštine Asocijacije evropskih nacionalnih registara internet domena najvišeg nivoa (CENTR – Council of European National Top Level Domain Registries), održanoj 19. marta 2015. u Kopenhagenu, za člana Upravnog odbora CENTR-a je izabran i Danko Jevtović, direktor RNIDS-a. CENTR okuplja 61 registar iz Evrope i sveta, i čini najuticajniju regionalnu organizaciju nacionalnih registara, jer njegovi članovi upravljaju sa preko 80% svih registrovanih nacionalnih internet domena u svetu, a od 2008. član ovog udruženja je i RNIDS.

Zahvaljujući svim ovim činjenicama, RNIDS dobija znatno veću vidljivost u globalnoj internet zajednici, što otvara dodatne mogućnosti za aktivno zagovaranje interesa Srbije u procesima upravljanja Internetom.

Leave a Reply