Početna Broj 164 Medicina i IT u lečenju ljudi

Medicina i IT u lečenju ljudi

Tehnologije koje omogućavaju brže i efikasnije lečenje. Početkom svake godine širom sveta se predviđaju dostignuća ili mogući trendovi u svetu medicine i u očuvanju zdravlja, koji povezuju primenjenu nauku, IT i medicinu...

Neka dostignuća deluju kao daleka budućnost ili SF film, ali mnoga od njih, kako ćemo videti, biće primenjivana u svakodnevnoj brizi o zdravlju i lečenju ljudi. Zahvaljujući mnogim dostignućima omogućava se brže i tačnije dijagnostikovanje bolesti, kao i efikasnije lečenje. Posebna pažnja je posvećena prevenciji bolesti i sprečavanju njenog razvoja.

Naučnik Bertalan Meskó za Science Roll magazine, koji se bavi medicinom i dostignućima u toj oblasti, predviđa neke trendove razvoja medicine u 2014. godini. Primena nekih pronalazaka, posebno iz sveta IT, deluje potpuno nestvarno, ali za većinu trendova koje on nalazi možemo reći da će izvesno biti primenjeni u svakodnevnom lečenju, jer je njihova primena efikasna, jednostavna i pre svega jeftina.

U 2014. godini, kako predviđa pomenuti naučnik, možemo očekivati praktičnu primenu Google naočara u dijagnostici i lečenju ljudi. Kliničke studije su već obavljene na tu temu primene Google naočara u kliničkom lečenju, zahvaljujući naučnicima Lucien Engelen, Christian Assad and Rafael Grossmann, a zapravo je reč o razvijanju Google aplikacija koje bi imale primenu u medicini. Jedan od velikih napredaka u medicini u SAD-a predviđa se posle početka korišćenja IBM–ovog superračunara koji bi pomogao u svakodnevnom lečenju, tako što bi pomagao doktorima u donošenju odluka u procesu lečenja. Naravno, važno je napomenuti da ovaj računar ne može zameniti doktore, već će im samo asistirati. U 2014. godini u mnogim bolnicama u SAD ovaj računar će biti svakodnevno korišćen.

Koliko je ovakav napredak medicine prisutan u razvijenim zemljama sveta govori činjenica da je, na primer, u SAD bilo potrebno doneti poseban pravni akt koji reguliše koje i kakve kompanije imaju pravo da rade onlajn genetska ispitivanja, mada je pitanje koliko je moguće pravnim aktima sprečiti zloupotrebu ovakvih istraživanja i njihovu primenu u svakodnevnoj praksi.

bigstock-nanobots-7414004

U 2014. godini se može očekivati da bioinženjering u oblasti stvaranja veštačkih organa i različitih vrsta tkiva može postati nešto sasvim uobičajeno. Istraživanja i eksperimenti su napredovali u prethodnom periodu, tako da ova vrsta bionžinjeringa od nečega što je bilo samo deo SF postaje stvarnost. Takođe, nešto što bi promenilo tokove i načine lečenja je takozvana elektronska doktorska stolica, koju je predstavila japanska kompanija Sharp. Njihov specijalno dizajniran uređaj prikuplja podatke o stanju organizma pacijenta ili zdrave osobe i beleži i analizira razne parametre, tako da na vreme može da alarmira doktore i usmeri ih kako da leče bolest. Ovi uređaji osmišljeni su tako da bi pregled koji se inače obavlja u ambulanti, bilo da je reč o preventivnom pregledu ili o postavljanju dijagonoze, mogao da se obavlja kod kuće. Takođe, ovakvi uređaji bi omogućili praćenje stanja bolesnika ili ljudi na oporavku u kućnim uslovima, bez posete bolnici. Mnoge druge kompanije razvijaju jednostavnije uređaje koji bi mogli da prate i beleže jednostavne zdravstvene parametre ljudi i od kuće, što bi znatno uštedelo vreme i pacijentima i doktorima, a imajući u vidu savremeni način života, ovakav vid praćenja stanja organizma bi imao veliku ulogu u preventivi mnogih bolesti, jer bi upozorio ljude da bolesti leče na vreme. Jedan od takvih uređaja, u početku samo prototip, a koji u 2014. godini treba da postane široko korišćen, je Scanadu. Njegova osnovna namena je da prati i beleži parametre i da na vreme upozori na bolest. Pomak u dijagnostikovanju može se očekivati i u radiologiji. Očekuje se da se pojednostavi ova vrsta dijagnostikovanja, tako što će se koristiti jednostavnije sprave umesto komplikovanih i skupih uređaja kakvi se danas koriste u radiologiji. Jedna švajcarska grupacija izumela je tehnologju magnetne rezonance preko detektora i senzora koji stvaraju sliku tako što se koriste specijalni materijali koji se mogu jednostavno obući. Time bi se pojednostavio proces dijagnostikovanja, što bi bilo od koristi, kako pacijentima, tako i lekarima.

google-glass-surgeon-1-537x402

Najvažniji element razvoja medicine u 2014. godini i u budućnosti u svetu, je potreba da se povežu svi uređaji, onlajn servisi i aplikacije koje se bave medicinom, lečenjem i zaštitom zdravlja, jer bi to doprinelo da se stvori jedinstvena slika o stanju zdravlja ljudi i da se spreče ili leče bolesti na najbolji mogući način.

Potrebna je promena u načinu edukacije budućih doktora – polazeći od činjenice da su društvene mreže promenile svet medicine, isto tako i svet medicine treba da se prilagodi tim promenama. Razvijaju se mnogobrojne aplikacije, servisi na internetu koji se bave zdravljem i lečenjem ljudi ili se time bave blogovi, sajtovi, grupe i strane na društvenim mrežama koje su posvećene zaštiti zdravlja i lečenju. Takva slika današnjeg stanja medicine i odnosa ljudi prema njoj umnogome je izmenjena u odnosu na sliku od pre samo nekoliko godina. Mnogi stručnjaci širom sveta uvideli su da se zbog toga mora promeniti i pristup obrazovanju budućih doktora.

Ni medicina, kao ni mnoge druge oblasti, nije ostala imuna na promene koje donosi razvoj u IT svetu. Mnogobrojni pronalasci koji primenjuju nove tehnologije u skladu sa zahtevima medicine, mnogobrojni servisi i aplikacije koji su dostupni ljudima kako bi kontrolisali svoje zdravlje ili pronašli rešenja za zdravstvene probleme, svedoče o tim promenama i o unapređenju medicine. Neki uređaji još uvek koriste vrlo skupu tehnlogiju i još uvek nisu ušli u masovnu proizvodnju, dok se neki drugi već koriste u zdravstvenim centrima širom sveta. Generalni trend je da se doktorska ordinacija preseli u kućnu atmosferu i da se ljudima olakša lečenje, ili da se još više poboljša prevencija. Većina trendova u medicini koji se predviđaju za ovu godinu u svetu, kod nas će uglavnom još dugo ostati samo SF.

Leave a Reply