Početna Broj 201 Pojačaj internu memoriju (svoje glave)!

Pojačaj internu memoriju (svoje glave)!

Po prvi put u istoriji, naučnici su poboljšali pamćenje uz pomoć moždanog implanta. Profesor je napravio moždani implant koji poboljšava kratkoročno pamćenje za 15% i radnu memoriju za 25%. Uređaj bi mogao da mogao da promeni način života ljudi obolelih o Alchajmerove bolesti i demencije.

blank
ATV & NAUTICA 2020

BIONIČKI IMPLANT ZA POBOLJŠANJE MEMORIJE

Profesor sa USC (Univerzitet Jugoistočne Kalifornije) je demonstrirao da korišćenje moždanog implanta poboljšava pamćenje i da uređaj može biti koristan za tretman jedne od najsmrtonosnijih bolesti. Dong Song je profesor biomedicinskog inženjeringa na USC i nedavno je predstavio svoje rezultate o „memorijskoj protezi“ tokom sastanka Udruženja Neurohirurga u Vašingtonu. Ovo je prvi uređaj koji poboljšava pamćenje.

Da bi testirao implant, Songov tim je koristio 20 dobrovoljaca kojima su ugradili moždane elektrode u sklopu tretmana za epilepsiju. Kada su elektrode ugrađene, Songov uređaj je prikupljao podatke o moždanoj aktivnosti tokom testova dizajniranih da stimulišu kratkoročnu ili radnu memoriju. Istraživači su potom odredili šablone povezane sa optimalnim pamćenjem i koristili elektrode uređaja da stimulišu mozak tokom testiranja.

ATV & NAUTICA 2020

Na osnovu njihovog istraživanja svaka stimulacija je poboljšala kratkoročno pamćenje za približno 15 procenata i radnu memoriju za 25 procenata. Kada su istraživači nasumično stimulisali mozak, performanse su se pogoršale.

RASTUĆI PROBLEM

blank

Iako poboljšano pamćenje može biti korisno za studente koji uče za testove ili za ljude koji imaju problema za pamćenjem imena, ono može biti revolucionarno za ljude koji boluju od demencije i Alchajmerove bolesti. Starost je najveći faktor rizika za Alchajmerovu bolest, jer većina bolesnika ima preko 65 godina. Sa napretkom medicine i zdravstvene nege, koji stalno produžavaju naš životni vek, taj segment populacije sve više raste. Povećanje broja potencijalnih ljudi obolelih od demencije može biti skupo, u finansijskom i emotivnom aspektu.

Naravno, dodatno testiranje je potrebno pre nego što Songov uređaj bude odobren za tretman pacijenata obolelih od demencije ili Alchajmerove bolesti, ali ako je u stanju da pomogne tim pacijentima da povrate makar i deo pamćenja, uticaj neće osetiti samo pacijenti već i njihove porodice i ekonomija.

Leave a Reply