Početna Broj 185 Jedna ali vredna – Prenaponska zaštita sa jednom utičnicom

Jedna ali vredna – Prenaponska zaštita sa jednom utičnicom

Naš svet je sastavljen od mikroprocesora koji su osetljivi čak i na minimalne električne oscilacije. Kako bismo izbegli ove poremećaje i povećali efikasnost, na raspolaganju su nam ekonomična rešenja u vidu prenaponske zaštite sa jednom utičnicom

Tehnološki svet je postao veoma zavisan od kontinuirano dostupne električne energije koja mu omogućava dinamično poslovanje. Sofisticirana tehnologija je duboko zašla u naše domove, kao i u poslovni prostor, a sa pojavom elektronske trgovine stalno se menja način komunikacije sa ostatkom sveta.

Napredna tehnologija zahteva kontinuirano napajanje, bez prekida ili drugih poremećaja. Cilj skoro svakog biznisa jeste smanjenje troškova proizvodnje i zastoja u opremi sa jedne, i povećanje profita sa druge strane. Nedavna studija u SAD-u pokazala je kako industrijske i digitalne kompanije gube oko 45,7 milijardi dolara zbog prekida napajanja. Široka upotreba elektronike, od kućne pa do masovnih i skupih industrijskih procesa, podigla je svest o potrebi za kvalitetnom električnom energijom.

Ono što stvara konfuziju i otežava efikasnost jeste drugačija terminologija koja se koristi da opiše moguće poremećaje u snabdevanju električnom energijom. Institut za električni i elektronski inženjering (IEEI) je pokušao da reši ovaj problem uvođenjem i razvijanjem standarda koji obuhvata definicije poremećaja u snabdevanju strujom. Standard (IEEI Standard 1159-1995, „IEEI preporučena praksa za praćenje kvaliteta električne energije“) opisuje mnoge probleme u kvalitetu električne energije koji su organizovani u sedam kategorija na osnovu talasa koje emituju.

Munje i naponski udari mogu da unište nezaštićenu elektronsku opremu za tren, tako da je zaštita od strujnih udara od izuzetnog značaja. Svakodnevno, prilikom uključivanja i isključivanja uređaja iz struje, dešavaju se mali, kratki spojevi koji mogu postepeno da skrate vek trajanja kućnih aparata (peći, klima uređaja, fenova za kosu, mlinova za kafu itd.) i kancelarijske opreme. Kako bismo zaštitili naše elektronske uređaje, možemo da koristimo prenaponsku zaštitu sa jednom utičnicom (APC).

Nova serija APC utičnica garantuje zaštitu kućne i kancelarijske elektronike od konstantnih pretnji strujnih poremećaja. Pod poremećajem u snadbevanju električnom energijom, podrazumeva se bilo kakva promena u naponu, struji ili frekvenciji, koja ometa normalno funkcionisanje elektro-opreme. Prenaponska zaštita sa jednom utičnicom omogućava veću sigurnost, pouzdanost i energetsku efikasnost, a može da pomogne i pri maksimizaciji performansi. Njihov dizajn se fokusira pre svega na bezbednost i zaštitu, a ne samo na cenu i performanse. Schneider Electric je razvio prenaponsku zaštitu sa jednom utičnicom koju koriste na desetine miliona zadovoljnih kupaca širom sveta. Takođe, njihovi korisnici su i većina ključnih poslovnih mreža u svetu kao što su: IBM, Microsoft, Cisco, MIT i mnoge druge.

Kontakt: www.schneider-electric.com/rs

Leave a Reply