Početna Broj 175 Bankarstvo u digitalnom dobu – Zoli Rac, Hewlett-Packard

Bankarstvo u digitalnom dobu – Zoli Rac, Hewlett-Packard

Internet je postao deo našeg svakodnevnog života za manje od 25 godina od svog nastanka. U početku je to bila njegova žična verzija, sa kablovima svuda unaokolo. Kasnije su bežične veze postale sve popularnije.

blank
Panasonic TV

U kasnim osamdesetim ovde u Evropi smejali smo se poslovnim ljudima sa Dalekog istoka koji su sa sobom nosili teret od nekoliko kilograma, samo da bi mogli da obave nekoliko poziva dnevno. Sa naglim povećanjem broja mobilnih telefona, mnogi od nas već koriste treći ili četvrti telefon u svom životu – i siguran sam da je ova moja procena prilično konzervativna. Danas ovi telefoni nisu samo lepi gadžeti, oni u sebi kombinuju moć personalnog računara, telefona, mini TV-a, fotoaparata i mnogih drugih zasebnih uređaja.

Pre nekoliko decenija, sve bankarske poslove smo obavljali u ekspoziturama banaka. Sa pojavom interneta, počeli smo da učimo da koristimo elektronske kanale. U današnje vreme jedna savremena banka bi takođe trebalo da isprati bum u ekspanziji mobilnih uređaja i da omogući obavljanje plaćanja putem tih uređaja. Pojavljuju se nove popularne reči (buzzwords) – zapravo skraćeni akronimi koji opisuju tehnologije koje danas omogućavaju savremeno bankarstvo. Jedna od njih je i Near Field Communication (NFC), tehnologija koja omogućava prenos podataka bez fizičkog kontakta među uređajima. Ona je doprinela razvoju beskontaktnih kartica, i danas sve više banaka nudi svoje beskontaktne platne kartice. Sa pojavom svih ovih novih tehnologija, kako možemo da koristimo svoje mobilne uređaje za plaćanje? Jedan od načina je da iskoristite to što vaš mobilni uređaj može da se poveže na internet i da pristupite svojoj banci putem aplikacije za internet bankarstvo koju banka nudi. U ovom slučaju i dalje koristimo istu aplikaciju koju bismo koristili i na personalnom računaru. Drugi način je da koristimo posebne aplikacije koje nam omogućavaju da koristimo dodatne mogućnosti naših mobilnih uređaja da bismo pristupili većem broju načina za plaćanje. Naravno, za ovo je neophodno da je već primenjena odgovarajuća infrastruktura za mobilno bankarstvo.

ATV & NAUTICA ATV

HP20130621799

U ovom trenutku još uvek postoji nekoliko prepreka koje održavaju platne kartice u životu kao sredstvo plaćanja, na uštrb mobilnih uređaja: velika raznolikost šema za plaćanje koja može da se razvije pomoću savremenih tehnologija. Drugim rečima, proces standardizacije je trenutno najveća prepreka. Hewlett-Packard je u Poljskoj razvio rešenje koje omogućava mikroplaćanja koristeći koncept mobilnog novčanika instaliranog u smartfonima. Najveća poljska banka, PKO BP, primenila je infrastrukturu za mobilno plaćanje kojoj su se pridružile druge banke. Ovaj sistem podržava nekoliko vrsta plaćanja, na POS terminalima, prebacivanje novca sa jednog na drugi mobilni novčanik, kupovinu karata i vaučera – zapravo, sve ono što radimo sa našim pravim novčanikom, dostupno nam je i preko mobilnog novčanika.

Kao i obično, kada se govori o plaćanjima, najveći izazov predstavlja bezbednost. U rešenju koje smo razvili, prodavac i krajnji korisnik međusobno ne razmenjuju direktno nikakve osetljive podatke – to se vrši preko sistema za autentikaciju kojim upravlja HP. Prilikom plaćanja generiše se i koristi jednokratna lozinka. Nju operater ovog sistema generiše i šalje prodavcu, koji prenosi detalje transakcije operativnom centru. Te detalje operativni centar zatim prenosi korisniku, koji može da prihvati ili odbije da izvrši plaćanje. Korišćenje jednokratne lozinke čini da transakcije budu bezbedne.

U slučaju da koristite mobilni telefon za plaćanje (i ne samo u tom slučaju), evo nekih očiglednih saveta kako da vaš uređaj ostane bezbedan:
– Nikada ne preuzimajte aplikacije iz neproverenih izvora
– Instalirajte bezbednosne aplikacije za mobilne uređaje
– Iako je pogodnije da WiFi i Bluetooth budu uključeni i aktivni – bolje je da ih isključite kada vam nisu potrebni; i, na kraju
– Zaštitite telefon lozinkom.

Leave a Reply