Početna Broj 175 Unapređenje platnih rešenja – Artur Turemka, MasterCard

Unapređenje platnih rešenja – Artur Turemka, MasterCard

Kompanija MasterCard razvija platne tehnologije i rešenja koja omogućavaju bezbedna i praktična plaćanja uvek i svuda

blank
Panasonic TV

Savremeno doba traži rešenja koja unapređuju svakodnevne aktivnosti i nude pogodnosti prilikom korišćenja, kao što su praktičnost, bezbed-nost i brzina. U sferi plaćanja, to znači da bezgotovinska plaćanja zamenjuju keš, upravo zbog prednosti koje ona nude potrošačima. Prelazak na elektronska plaćanja je trend u svetu već godinama, a takav je slučaj i na srpskom tržištu. Rezultati poslednjeg tradi-cionalnog istraživanja kompanije MasterCard o navikama i potre-bama korisnika kartica u Srbiji pokazuju da preko 70% korisnika kartica u Srbiji najmanje jednom nedeljno plaća karticama, ali i da se kartice koriste za svakodnev-ne kupovine, kao što su hrana, odeća i benzin, ali i za plaćanja putem interneta i u inostranstvu. Artur Turemka, izvršni direktor kompanije MasterCard za tržišta Balkana, govori o elektronskim plaćanjima u Srbiji i tehnološkim inovacijama ove kompanije koja pružaju pogodnosti svim učesnici-ma u platnom procesu.

TL: Koji su trendovi u kartičar-skim plaćanjima u Srbiji?

ATV & NAUTICA ATV

AT: Stalni rast MasterCard beskontaktnog plaćanja je izražen trend u Srbiji. Srbija je bila prva država u regionu koja je uvela beskontaktno plaćanje 2008. godine, a od tada broj banaka izdavaoca i trgovaca koji prihva-taju ovo plaćanje raste. Brzina, praktičnost i sigurnost plaćanja jednostavnim prislanjanjem karti-ce na čitač postaju sve popularniji među korisnicima kartica koji prepoznaju pogodnosti koje naša beskontaktna tehnologija unosi u svakodnevnu kupovinu. Beskon-taktno plaćanje je brzo rešenje, jer plaćanja u iznosu do 1.500 dinara ne zahtevaju unošenje PIN koda, što ih takođe čini odličnim rešenjem za prometna prodajna mesta. Sve beskontaktne kartice imaju ugrađen čip i bezbedne su za upotrebu, a korisnici kartica mogu biti sigurni da im ista tran-sakcija neće biti naplaćena dva puta čak i ako prislone karticu uz čitač više puta. TL: Kakva su iskustva na drugim tržištima kada je u pitanju beskontaktno plaćanje?AT: Beskontaktna tehnologija pokazuje sve svoje prednosti kada uđe u masovnu upotrebu i kada postane standard plaćanja, što se može videti na nekim razvijenim tržištima – u Češkoj, svaka druga transakcija putem MasterCard i Maestro kartica u prodavnicama je beskontaktna, dok u Poljskoj, 96% beskontaktnih transakcija je u iznosu manjem od $25, što je limit za transakcije bez PIN koda, a to ukazuje na povlačenje goto-vine. Zbog toga smo postavili be-skontaktno plaćanje kao standard prihvatanja za evropske trgovce do 2020. godine, što znači da će kupci moći da plaćaju beskontak-tnim karticama i uređajima koji podržavaju NFC tehnologiju na svim prodajnim (POS) terminali-ma. S obzirom na visok nivo spre-mnosti srpskog tržišta, datumi za usaglašavanje sa standardom su kraći, tako da počevši od 1. jula 2015. godine, svi novi POS terminali će morati da poštuju novi standard, a počevši od 1. jula 2018. godine, svi postojeći POS terminali će morati da podržavaju beskontaktnu funkcionalnost. TL: Dakle, vidite puno potencijala u ovoj tehnologiji?AT: Da. Važan aspekt beskontak-tne tehnologije je činjenica da se ona može implementirati u kar-tice, stikere, mobilne telefone, satove i druge predmete, čime oni postaju sredstva plaćanja koja potrošači mogu koristiti u pokretu. Takvo širenje beskontak-tne tehnologije predstavlja korak bliže mobilnim plaćanjima i postavlja infrastrukturu za druge inovativne platne tehnologije. Verujemo da razumevanje tehnologije određuje tempo implementacije modernih platnih rešenja i zbog toga je finansijska edukacija korisnika kartica od ključnog značaja za dalji napre-dak u oblasti plaćanja.

MasterCard-beskontaktno-placanje

TL: Kako vidite razvoj onlajn plaćanja u Srbiji?

AT: Prodavnice nisu jedina mesta gde ljudi plaćaju- e-trgovina postaje sve popularnija u Srbiji. Procenat građana Srbije koji plaćaju putem interneta se u prošloj godini povećao za 11%, sa 23% na 35%, prema poslednjim rezultatima MasterIndex istraži-vanja. Iako je plaćanje pouzećem još uvek glavni način plaćanja za robu kupljenu putem interneta, građani Srbije sve više koriste elektronska plaćanja, kao što su onlajn bankarstvo (26%), debitne kartice (26%), Internet kartice (18%), kreditne kartice (16%) i PayPal i slični servisi (14%). Rast e-trgovine proizilazi iz činjenice da sve više potrošača uviđa prednosti onlajn plaćanja – uštedu u vremenu i dostupnost širokog asortimana proizvoda iz celog sveta. Bezbednost onlajn transakcija je važan element e-tr-govine. Naša usluga MasterCard® SecureCode™ daje dodatni nivo sigurnosti onlajn transakcijama. Ona štiti korisnike kartica od neovlašćenog korišćenja kartica na veb sajtovima trgovaca koji učestvuju u ovom programu, a koji imaju SecureCode logo na svojim sajtovima. Ova usluga je dostupna korisnicima kartica u Srbiji, a podrazumeva privatnu šifru koju znaju samo vlasnici kartica i koja se koristi za autentifikaciju prilikom online plaćanja i nikad se ne saopštava trgovcima. Ovaj servis je savršeno rešenje za bezbednu internet kupovinu sa bilo kog uređaja: laptopa, tableta ili mobilnog telefona, te korisnici kartica mogu biti sigurni da su njihove transakcije zaštićene na Internetu.

TL: Tehnološka dostignuća se veoma brzo razvijaju. Kakva je budućnost plaćanja za korisnike MasterCard kartica?

AT: Kompanija MasterCard ulaže u tehnološke inovacije – nedavno je naša mreža za obradu transak-cija unapređena integracijom Sa-fetyNet rešenja, globalnog rešenja oje je osmišljeno da se smanji rizik od sajber hakovanja banaka i procesora, time što se potenci-jalni napad identifikuje pre nego što i počne. Takođe, testiramo i biometrijsku autentifikaciju, kao sofisticirano rešenje za bezbedna plaćanja, i nedavno smo najavili lansiranje Zwipe MasterCard kartice, prve beskontaktne platne kartice gde se autentifikacija vrši otiskom prsta, nakon uspešnog prvog testiranja. Želeo bih i da po-menem da je Apple Pay usluga za korisnike MasterCard kartica koji koriste iPhone 6, iPhone 6 Plus i Apple Watch uređaje lansirana u oktobru i u roku od nekoliko nedelja, mnogi trgovci su primetili da se sve veći procenat redovnih transakcija obavlja preko Apple Pay usluge. U oblasti digitalnih plaćanja, razvili smo MasterPass, globalnu interoperabilnu plat-formu digitalnog novčanika, koja omogućava sve vrste digitalnih transakcija i pruža pobošljano potrošačko iskustvo. Ponosni smo što je za manje od dve godine od lansiranja, usluga MasterPass u potpunosti implementirana u 16 zemalja, a proširila se na još 13 tržišta. Naš doprinos u sferi inovacija je nedavno prepoznao časopis Forbs time što je svrstao kompaniju MasterCard među 100 najinovativnijih kompanija u svetu, što predstavlja podsticaj za nas da nastavimo da razvijamo tehnologije koje omogućavaju ljudima da obavljaju plaćanja bilo kada i bilo gde, onako kako njima odgovara.

MasterCard-kartice

Leave a Reply