Početna Broj 168 Data Solutions

Data Solutions

„Bol“ zbog otkaza ekrana, matične ploče ili neke druge računarske komponente ne može se porediti sa otkazom hard ili fleš diska

Sigurno poznajete nekog kome se desilo da sticajem okolnosti ne može da pristupi hard disku ili memorijskoj kartici na kojoj se nalaze važni podaci. To može biti muzika, filmovi, fotografije sa letovanja, ali i e-mailovi, kontakti, poslovni dokumenti ili drugi važni podaci.

Ali čak i kada se to dogodi, nije sve izgubljeno! Ne, ovog puta neće moći da nam pomognu Prle i Tihi iz legendarne domaće serije pomenute u naslovu teksta, već stručnjaci iz prve srpske laboratorije za spasavanje podataka „Data Solutions“, koja se već više od 11 godina uspešno bavi „povratkom otpisanih“ podataka. Zavirili smo u laboratoriju i zamolili ih da nam objasne nešto više o razlozima zbog kojih dolazi do gubitka podataka, o samom procesu spasavanja podataka i što je najvažnije o preventivnim merama koje će nam obezbediti da do gubitka podataka uopšte i ne dođe.

Spasavanje podataka je postupak oporavljanja podataka sa oštećenih, enkriptovanih ili na drugi način nedostupnih sekundarnih medija za skladištenje podataka. Spasavanje podataka se najčešće vrši sa hard, SSD i USB fleš diskova, RAID sistema i raznih memorijskih kartica. Iz dosadašnjeg iskustva, do gubitka podataka najćešće dolazi kao posledica softverskog problema, virusa, kvara mehaničko-elektronskog sklopa ili „ljudskog faktora“.

spasavanje-podataka5

Kvar mehaničko-elektronskog sklopa može biti izazvan:
– Lošom tehnologijom izrade, pri čemu dolazi do slabljenja medija i otkaza samog uređaja
– Fizičkim udarcem, padom ili nestručnim rukovanjem nakon manjeg otkaza, što se može svrstati pod ljudski faktor
– Prirodnim i drugim katastrofama, kao što su poplave, požari, električna pražnjenja…

Sve češći problem laboratorija za spasavanje podataka predstavlja pokušaj korisnika da sami vrate podatke ili da povere taj posao serviserima ili prijateljima koji nisu stručni za taj posao. Ta greška može dovesti do većeg oštećenja u slučajevima kada prvobitni kvar ne dovodi do trajnog gubitka podataka.

U slučaju gubljenja podataka, najbolje je obratiti se za pomoć profesionalcima. Za početak, preporuka je da na sajtu laboratorije za spasavanje podataka prođete kroz par jednostavnih koraka i na taj način uradite besplatnu onlajn dijagnostiku i automatski saznate vrstu kvara i procenu uspešnosti spasavanja podataka. Zatim, prema uputstvu sa sajta, disk pošaljete u laboratoriju i dalje je sve na stručnjacima. Kada su u pitanju hard diskovi, koristi se specijalna oprema za pristup mehaničkom sklopu za čitanje/upis podataka. Ova oprema obuhvata mikromehaničku laboratoriju u izdvojenom prostoru (Cleanplace). Unutar ove komore, moguć je pristup komori diska i reparacija ili zamena neispravnih delova ispravnim.

spasavanje-podataka1

U slučaju gubitka podatka sa USB fleš diska ili SSD diska, proces spasavanja je potpuno drugačiji. Ovi tipovi memorija nemaju mehaničke delove, već samo čipove na koje se po određenom algoritmu smeštaju podaci. U cilju spasavanja podataka, neophodno je prvenstveno odvojiti memorijske čipove od oštećenog uređaja, pročitati sve sektore memorije i konačno primenom adekvatnog algoritma spojiti logičku strukturu i kopirati podatke. Taj postupak je nešto duži i komplikovaniji nego kod hard diskova, ali podjednako uspešan.

Nažalost, diskovi koji su danas u upotrebi su takvi da nije više pitanje da li će doći do gubitka podataka, već kada će njega doći. Ali i to je moguće sprečiti ako pametno postupamo sa svojim podacima. Tu postoji samo jedan pravi savet – napravite uvek rezervnu kopiju podataka (backup)! Naša je preporuka da najbitnije podatke čuvate na više mesta, od kojih jedno može biti i neko cloud rešenje. Tada profesionalci neće imati posla, a vi ćete spokojno spavati.

www.datasolutions.rs

Leave a Reply