Početna Broj 168 Robotski nameštaj

Robotski nameštaj

Reč je o novom konceptu koji je još uvek samo prototip, a koji predstavlja robotizovane blokove – delove koji su kukicama tako povezani da se mogu pokretati, transformisati u komade nameštaja ili pokretati nameštaj po prostoriji

Ovakav koncept nudi mnogo mogućnosti kombinovanja, pokretanja i transformacije, i otvara nove mogućnosti kreativnosti i dizajna. Iznad svega, ovaj koncept je zamišljen da pomogne ljudima koji su slabo pokretni da prostor u kojem žive prilagode sebi.

Kada se pominje koncept robotizovanih blokova – komada nameštaja, nameću se dva osnovna pitanja: kako to sve funkcioniše i čemu zapravo ovaj izum služi. U početku se javlja neverica, ali kada se upoznaju sve mogućnosti ovog koncepta, jasna nam je njegova funkcionalnost i ideja koju su njegovi pronalazači imali na umu. Ovaj koncept je osmišljen na Univerzitetu tehnologije u Švajcarskoj. Polazna ideja je bila praktičnost i mogućnost transformacije i kombinovanja. Ovi robotizovani blokovi, nazvani Roombots, zamišljeni su tako da i od malog prostora u kojem se živi stvore funkcionalan prostor za razne aktivnosti. Tako se ovi blokovi mogu transformisati u razne komade nameštaja, od stolice do stola i sl. Pored te multifunkcionalnosti, oni su zamišljeni i kao deo nameštaja i dopuna običnom nameštaju, tako što omogućavaju veoma lako premeštanje komada nameštaja po prostoru u kojem se živi, što je bitno za osobe čije je kretanje ograničeno, jer im mogućnost pomeranja nameštaja umnogome olakšava svakodnevne aktivnosti.

Ovaj neobičan koncept je tako dizajniran da se sastoji od nekoliko delova u obliku zaobljenog kvadra. Ta zaobljenost na ivicama kvadra omogućava pokretljivost – zbog toga što se na taj način ovi robotizovani blokovi pretvaraju u točkiće. Takođe, veoma praktična strana ovog izuma je to što su ti blokovi međusobno povezani kukicama, tako da se međusobno lako kače i povezuju na razne načine. Isto tako, delovi ostaju polupokretljivi, pa mogu imati nekoliko funkcija, od kojih je jedna pomenuto pretvaranje u točkiće. Na taj način, uz pomoć kukica, ovi robotizovani blokovi mogu se zakačiti recimo za postojeći nameštaj, i transformacijom u točkiće veoma lako ga mogu pomerati po prostoriji. Dakle, sve je ipak zamišljeno veoma jednostavno, praktično i višefunkcionalno.

Naravno, Rombots funkcioniše zahvaljujući posebno dizajniranom softveru preko kojeg mu se zadaju razni zadaci, od transformacije u razne komade nameštaja do pomoći prilikom pomeranja komada nameštaja. Softver je još uvek u fazi izrade i usavršavanja, tako da ovaj koncept robotizovanih blokova još uvek nije postao deo masovne proizvodnje.

Leave a Reply