Početna Broj 168 Robotski nameštaj

Robotski nameštaj

Reč je o novom konceptu koji je još uvek samo prototip, a koji predstavlja robotizovane blokove – delove koji su kukicama tako povezani da se mogu pokretati, transformisati u komade nameštaja ili pokretati nameštaj po prostoriji

ATV & NAUTICA 2020

Ovakav koncept nudi mnogo mogućnosti kombinovanja, pokretanja i transformacije, i otvara nove mogućnosti kreativnosti i dizajna. Iznad svega, ovaj koncept je zamišljen da pomogne ljudima koji su slabo pokretni da prostor u kojem žive prilagode sebi.

Kada se pominje koncept robotizovanih blokova – komada nameštaja, nameću se dva osnovna pitanja: kako to sve funkcioniše i čemu zapravo ovaj izum služi. U početku se javlja neverica, ali kada se upoznaju sve mogućnosti ovog koncepta, jasna nam je njegova funkcionalnost i ideja koju su njegovi pronalazači imali na umu. Ovaj koncept je osmišljen na Univerzitetu tehnologije u Švajcarskoj. Polazna ideja je bila praktičnost i mogućnost transformacije i kombinovanja. Ovi robotizovani blokovi, nazvani Roombots, zamišljeni su tako da i od malog prostora u kojem se živi stvore funkcionalan prostor za razne aktivnosti. Tako se ovi blokovi mogu transformisati u razne komade nameštaja, od stolice do stola i sl. Pored te multifunkcionalnosti, oni su zamišljeni i kao deo nameštaja i dopuna običnom nameštaju, tako što omogućavaju veoma lako premeštanje komada nameštaja po prostoru u kojem se živi, što je bitno za osobe čije je kretanje ograničeno, jer im mogućnost pomeranja nameštaja umnogome olakšava svakodnevne aktivnosti.

ATV & NAUTICA 2020

Ovaj neobičan koncept je tako dizajniran da se sastoji od nekoliko delova u obliku zaobljenog kvadra. Ta zaobljenost na ivicama kvadra omogućava pokretljivost – zbog toga što se na taj način ovi robotizovani blokovi pretvaraju u točkiće. Takođe, veoma praktična strana ovog izuma je to što su ti blokovi međusobno povezani kukicama, tako da se međusobno lako kače i povezuju na razne načine. Isto tako, delovi ostaju polupokretljivi, pa mogu imati nekoliko funkcija, od kojih je jedna pomenuto pretvaranje u točkiće. Na taj način, uz pomoć kukica, ovi robotizovani blokovi mogu se zakačiti recimo za postojeći nameštaj, i transformacijom u točkiće veoma lako ga mogu pomerati po prostoriji. Dakle, sve je ipak zamišljeno veoma jednostavno, praktično i višefunkcionalno.

Naravno, Rombots funkcioniše zahvaljujući posebno dizajniranom softveru preko kojeg mu se zadaju razni zadaci, od transformacije u razne komade nameštaja do pomoći prilikom pomeranja komada nameštaja. Softver je još uvek u fazi izrade i usavršavanja, tako da ovaj koncept robotizovanih blokova još uvek nije postao deo masovne proizvodnje.

Leave a Reply