Početna Broj 202 AlpinerX – Pametni sat sa tradicionalnim kazaljkama!

AlpinerX – Pametni sat sa tradicionalnim kazaljkama!

AlpinerX sat i tehnologija petostrukih senzora, poseduje sledeće senzore: UV zračenje, temperatura, visina, pritisak, meteo senzor, senzor kretanja i pravca. Funkcije su prikazane na digitalnom ekranu, a uz pomoć aplikacije korisnik može izabrati željene funkcije.

Osmišljen i napravljen u Ženevi, Švajcarska – AlpinerX predstavlja fuziju proizvodnje satova i modernih tehnologija. AlpinerX pametni sati poseduje tradicionalne kazaljke i brojčanike.

AplinerX Outdoors pametni sati je povezan putem Bluetooth konekcije sa Horological platformom. Koristi napredne funkcije merenja koje se mogu koristiti putem aplikacije na pametnom telefonu. Sve dostupne funkcije vrše merenja u realnom vremenu. Aplikacija omogućava korisniku da jednostavno podesi parametre kako bi izabrao željene funkcije.

Prikazuje komplet povezanih funkcija: vreme, visinomer, hronometar, kompas, barometričan pritisak i UV indeks, temperaturu, predviđanje vremena, praćenje vaših aktivnosti i spavanja, dinamični trener, pametni alarmi, obaveštenja o pozivima i poruke. Moguće je dodati ove animacija na vaš digitalni ekran.

Leave a Reply