Početna Broj 202 Intergalaktička horološka meteorološka stanica

Intergalaktička horološka meteorološka stanica

MB&F + L’Epee 1839: Peti Element

Panasonic TV

Peti Element je intergalaktička horološka meteorološka stanica koja omogućava precizno predviđanje vremena čak i kada nestane struje. Četiri elementa: sat, barometar, higrometar (merač vlage) i termometar su kombinovani u matičnom brodu kako bi se dobila suma mnogo veća od zbirnih delova: Peti Element.

Ovakva vremenska stanica se može u prvi mah učiniti zastarelim, međutim kada oluja udari ili nestane struje, Peti Elemenat će i dalje savršeno funkcionisati.
Predviđanje vremena je bazirano na brzini promena tako da je tačno vreme potrebno za meteorološke obzervacije. Za Peti Element, L’Epée 1839 je redizajnirao njihov osmo dnevni mehanizam kako bi se maksimizirala transparentnost i vizuelni pristup.

ATV & NAUTICA 2020

Barometar, koji meri vazdušni pritisak, predstavlja ključ predviđanja vremena: po pravilu, rast vazdušnog pritiska označava dobro vreme, dok pad pritiska najavljuje loše vreme. Što je promena brža znači da će vreme biti ekstremnije.

Termometri ne mere jednostavno temperaturu, već prosečnu kinetičku energiju supstance: što je viša temperature to je veća energija. Termometar u suštini predstavlja indikator rezerve snage energije u atmosferi oko nas.

Iako se Peti Element bavi ozbiljnom stranom predviđanja vremena, ova svemirska vremenska stanica je moguća samo zahvaljujući L’Epée 1839 i zahvaljujući preciznoj proizvodnji komplikovane serije krivina i krugova unutar krugova koji zajedno sačinjavaju veću strukturu. Preko 500 komponenti formiraju matični brod i njegove zamenljive Elemente.
Peti Element je dostupan u 3 ograničenja izdanja sa 18 delova svaki, u crnoj, srebrnoj i plavoj boji.

Leave a Reply