Početna Broj 171 Zeleni horizont – Najnovije IT tehnologije za bolji život građana megalopolisa Pekinga

Zeleni horizont – Najnovije IT tehnologije za bolji život građana megalopolisa Pekinga

Sporazum grada Pekinga i kompanije IBM govori o tome kako kvalitet života može biti značajno unapređen korišćenjem moći „big data“ tehnologije, „interneta stvari“ (internet of things), superkompjutera i simuliranja vremenskih uslova. Po tom sporazumu, IBM će svoje napredne tehnologije iskoristiti u ekološke svrhe i za poboljšanje života građana Pekinga.

ATV & NAUTICA 2020

solar-i-vetrenjaca

Prognoziranje obnovljivih izvora energije
U projektu Zeleni horizont, kompanija IBM takođe će iskoristiti „big data“ analitiku i simuliranje vremenskih uslova kako bi predvidela raspoloživost obnovljivih izvora energije, kao što su eolska i solarna – energetski izvori koji su izuzetno nestalni. Ovakva analiza trebalo bi da omogući snabdevačima da predvide količinu energije koja će moći da se preusmeri u mrežu ili da se skladišti, i da tako osiguraju rasipanje što manje količine energije.

ATV & NAUTICA 2020

Bazirana na IBM-ovoj „HyRef“ tehnologiji (Hibridna prognoza obnovljivih izvora energije), analiza se sastoji od simuliranja vremenskih uslova, napredne tehnologije snimanja oblaka i kamera koje prate kretanje oblaka, dok će senzori pratiti brzinu vetra, temperaturu i smer. Na ovaj način moguće je predvideti učinak pojedinačnih farmi za proizvodnju obnovljive energije i proceniti količinu proizvedene energije nekoliko dana unapred.

fabrika

Optimizacija utroška energije u industriji
Zahvaljujući ekonomskom razvitku u proteklih 10 godina, Kina je postala najveći potrošač energije na svetu. Zbog toga, kineska vlada je odlučila da, u okviru projekta transformacije kineske industrije, smanji potrošnju uglja za 40¬–45 % do 2020. godine (u poređenju sa potrošnjom u 2005. godini, koja je iznosila 130 miliona tona godišnje).

Kompanija IBM radi na razvijanju novog sistema koji će pomoći da se prati, upravlja i optimizuje potrošnja energije u industrijskim centrima, uz pomoć platforme za „big data“ analizu. Ona će analizirati ogromne količine podataka koji se budu prikupljali uređajima za praćenje utroška energije, i na osnovu njih će predlagati načine štednje. Sistem će moći i da analizira podatke iz industrijskih preduzeća u različitim gradovima, kako bi prepoznao koja područja i oprema troše najviše energije.

Leave a Reply