Početna Broj 171 Televizija za 21. vek – Regionalna televizija N1

Televizija za 21. vek – Regionalna televizija N1

N1 ima tri nezavisna kanala (televizije). Kanali su potpuno lokalizovani, tj. sva tri kanala sama kreiraju svoj sadržaj

Panasonic TV

Beograd je „centar“ sva tri regiona, sva produkcija se vrši u Beogradu. Zagreb i Sarajevo imaju samo studije, a sva proizvodnja, miksovanje i finaliziranje proizvoda se događa u Beogradu. Ovde je režija za sve tri zemlje, a asistenti i snimatelji su u studijima koji se nalaze u Sarajevu i Zagrebu, zajedno sa dopisnicima i prezenterima koji vode program. Novinari su svuda, a srce celog sistema (sva tehnika i realizacija) je u Beogradu.

Televizija N1 svojim radom predstavlja dve svetske premijere. Sony NXL je uređaj koji preko gigabitne mreže prenosi video i tonski signal iz Zagreba i Sarajeva do Beograda. Za prenos signala u sve tri zemlje se koristi infrastruktura SBB-a. Do Zagreba i Sarajeva ih povezuje link od 20 GB, a između Sarajeva i Zagreba je rezervni link od 10 GB. Svetski rekord je postignut u pogledu udaljenosti između povezanih studija – 1.600 km – jer veza ide preko Mađarske, Austrije i Slovenije. Ceo put se pređe za manje od 3 ms, što je neprimetno kašnjenje.

ATV & NAUTICA 2020

Sav video-materijal se beleži i čuva na Sony ODA (Optical disc archiva) diskovima, koji se nadovezuju redno jedan na drugi. N1 za sada ima mesta za 90 optičkih diskova kapaciteta 1,2 TB, ako se na njega čita i piše, ili 1,5 TB ukoliko se samo čita. Sat vremena sirovog materijala zauzima do 27 GB prostora. Proizvodnja celokupnog programa je isključivo u FHD formatu (1920 x 1080 tačaka).

Sve tri režije (proizvodnja i realizacija) se takođe nalaze u beogradskom studiju. Režije su potpuno automatizovane, tj. sve se radi preko softvera, i celokupne vesti realizuje jedan čovek. Unapred se pripremi scenario i podesi se kada se koja kamera uključuje, sa kojom grafikom, mikser za svetlo, tonski mikser… i program sve sam realizuje.

Od pomoćnika je jedino potreban urednik, koji odlučuje da li su potrebne neke promene. Sve je automatizovano i nema mnogo prostora za grešku.

DSC01015

Izveštaj sa terena
N1 ima 12 takozvanih „terenskih izveštača“, koji se nose u rancu. Nosi ga snimatelj i uz pomoć 3G mreže uspostavlja vezu sa bazom i šalje FHD signal. Svaki ranac ima WiFi interfejs i 6 SIM kartica. Signal se šalje preko različitih operatera, ne bi li se sprečila slaba pokrivenost mreže jednog operatera, ili odsustvo WiFi mreže. Svi signali se pakuju u studiju i dobija se jedan pun FHD snimak. Nema više zakupa satelita, već se sve radi preko lokalne 3G mreže. Ukupan protok od 5 Mbps je dovoljan za jasnu sliku. Ako je protok manji, onda sistem automatski smanjuje kvalitet slike, tj. povećava kompresiju, ali ne prekida signal. Po potrebi se može podesiti da se signal automatski emituje odloženo za nekoliko minuta, i tada oprema u rancu sve sama podešava i realizuje.

Leave a Reply