Početna Trends 4D mape za timsku navigaciju robota

4D mape za timsku navigaciju robota

TL-10 saveta za Instagram HEADER

Istraživači iz MIT instituta su napravili novi algoritam koji uključuje vreme kao četvrtu dimenziju.

Jedno je izbegavati fiksne prepreke, kao što su zidovi i nameštaj, ali sprečiti sudar sa objektima koji se kreću je veći izazov. Cilj je bio upravljati timom robota koji rade zajedno. Planiranje kretanja može vršiti centralni računar, kada se na jednom mestu odlučuje kako će se kretati svaki robot, a može biti i decentralizovano, kada svaki robot sam odlučuje. U drugoj varijanti svaki robot mapira prostor ispred sebe, proračunava kuda može da prođe i prosleđuje informaciju sledećem najbližem robotu. Onaj dodaje mapu svojoj mapi i celu mapu šalje dalje. Kako je komunikacija samo sa najbližim robotom, propusni opseg za komunikaciju je relativno mali, čak iako ima mnogo robota.

Najbolji telefoni 2019

Program uključuje i objekte koji se pomeraju, dodajući vreme kao četvrtu dimenziju. Sa ovim parametrom mapa se menja svakog trenutka. U probnoj simulaciji gde su uključeni mali dronovi, algoritam je napravio isti plan leta kao što bi uradio i veliki centralni računar.

Kada grupa robota ima lokalni cilj da ostane u formaciji, i globalni da stigne do cilja predviđenom putanjom, roboti mogu sami da prevaziđu nepokretne prepreke, ali i da izbegnu nepredviđene pokretne prepreke koje se pojave u međuvremenu. Svaki robot ažurira mapu nekoliko puta u sekundi i deli je sa ostalim robotima.

Leave a Reply