Početna Privatni korisnici Bluetooth 5.1: Šta je novo i zašto je to važno

Bluetooth 5.1: Šta je novo i zašto je to važno

blank
ATV & NAUTICA ATV

Bluetooth 5.1 donosi funkciju za pronalaženje pravca iz kog dolazi signal koja će omogućiti Bluetooth uređajima da sa neverovatnom preciznošću odrede fizičku lokaciju, tačno u centimetar, što će biti od koristi za pozicioniranje u zatvorenim prostorima. Ova poslednja verzija uključuje i funkcije koje će obezbediti pouzdanije Bluetooth konekcije.

Trenutni Bluetooth sistemi za detekciju drugih uređaja mogu da pogode koliko je udaljen neki uređaj – poput vašeg pametnog doma ili pametnog sata – koristeći snagu signala. Oni mogu da prepoznaju da ste vi udaljeni nekoliko metara, ali ne znaju u kom pravcu.

ATV & NAUTICA ATV

Ova funkcija je sada unapređena dodatkom nove tehnologije za pronalaženje pravca iz kog dolazi signal u Bluetooth 5.1 verziji, koju je najavila organizacija Bluetooth Special Interest Group (SIG), koja nadzire razvoj Bluetooth standarda. Sistem za pozicioniranje sada može da odredi pravac iz kog dolazi Bluetooth signal. Bluetooth uređaji sada mogu da kombinuju parametre razdaljine i pravca kako bi odredili preciznu lokaciju uređaja, tačno u centimetar.

blank

Bluetooth 5.1 nudi dva različita načina za određivanje pravca iz kog dolazi signal, koji se zovu „Ugao Dolaska“ (Angle of Arrival, AoA) i „Ugao odlaska“ (Angle of Departure, AoD). Jedan od dva uređaja mora imati nekoliko antena, i podaci koje prima preko tih antena se mogu iskoristiti za određivanje pravca iz kog dolazi Bluetooth signal.

Ako nosite smartfon sa sobom, i taj smartfon ima Bluetooth 5.1, sistem pozicioniranja će vrlo dobro znati koja je vaša tačna lokacija. Ova tehnologija bi mogla da se koristi da se poboljša kretanje u zatvorenom prostoru, ili bi mogla da vam pomogne da nađete ključeve koje ste izgubili, ili može da omogući uređajima u pametnom domu da preciznije odrede vašu lokaciju.

Bluetooth Low Energy uređaji koriste nešto što se zove „Generic Attribute Profile“ ili GATT. Kad god se neki uređaj poveže, on pretražuje usluge koje nudi onaj drugi uređaj da bi video šta ima na tom uređaju. Za to je potrebno vreme i energija. Bluetooth 5.1 koristi agresivno hvatanje, i gost uređaj može da preskoči pretragu usluga kada se ništa nije promenilo. Ovo „GATT poboljšano hvatanje“ znači da će se uređaj brže povezati i usput potrošiti manje energije.

Bluetooth 5.1 donosi i nekoliko poboljšanja za reklamiranje. Reč „reklamiranje“ se ovde odnosi na to kako Bluetooth uređaj stavlja do znanja da je slobodan za povezivanje, reklamirajući svoju dostupnost drugim Bluetooth uređajima u blizini. Ovo bi trebalo da pomogne da konekcije budu bolje.

Leave a Reply