Početna Biznis korisnici Kaspersky Lab seli se u “Švicu”

Kaspersky Lab seli se u “Švicu”

Do kraja 2019, podaci o klijentima iz Evrope biće skladišteni i obrađivani u Cirihu

blank
Panasonic TV

Kao deo Inicijative za Globalnu Transparentnost, kompanija Kaspersky Lab prilagođava svoju infrastrukturu i premešta određeni broj ključnih procesa iz Rusije u Švajcarsku. Ovo uključuje skladištenje i obradu podataka za većinu regiona, sklapanje softvera, kao i ažuriranje programa za detekciju pretnji. Kako bi se osigurala puna transparentnost i integritet, Kaspersky Lab je predvideo da ova aktivnost bude nadgledana od strane trećeg, nezavisnog entiteta, koje je takođe stacionirano u Švajcarskoj.

Inicijativa za Globalnu Transparentnost , najavljena u oktobru 2017. godine, u osnovi je sadašnje posvećenosti kompanije Kaspersky Lab da osigura integritet svojih proizvoda i poverenje u njih. Nove mere predstavljaju sledeći korak u razvoju inicijative, ali su takođe i odraz posvećenosti saradnji sa drugima kako bi se prevazišli rastući izazovi u pogledu fragmentacije industrije i nedostatka poverenja. Poverenje je ključno u oblasti sajber bezbednosti i kompanija Kaspersky Lab ima u vidu da se poverenje mora zadobiti; ono se mora u kontinuitetu zasluživati kroz transparentnost i odgovornost.

ATV & NAUTICA 2020

Do kraja 2019, Kaspersky Lab će imati uspostavljen centar za podatke u Cirihu. U ovoj ustanovi biće čuvane i obrađivane sve informacije o korisnicima iz Evrope, Severne Amerike, Singapura, Australije, Japana, Južne Koreje i drugih zemalja. Ovu informaciju su dobrovoljno podelili korisnici preko Kaspersky Security Network (KSN), sistema zasnovanog na cloud serveru koji automatski obrađuje podatke u vezi sa za sajber pretnjama.

Izvorni kod proizvoda i softverska ažuriranja kompanije Kaspersky Lab biće dostupni za recenziju odgvornim stejkholderima u specijalnom „Transparency“ centrukoji će takođe biti lociran u Švajcarskoj i čije se otvaranje očekuje ove godine. Ovaj pristup će pokazati da su generacije proizvoda kompanije Kaspersky Lab dizajnirane i upotrebljavanje isključivo u jednu svrhu: zaštitu klijenata od sajber pretnji.

Saznajte više o principima transparentnosti kompanije Kaspersky Lab, kao i Inicijativi za Globalnu Transparentnost ovde: www.kaspersky.com/about/transparency

Leave a Reply