Početna Vesti Prvi “rolajući” OLED TV

Prvi “rolajući” OLED TV

Momacki auto – Infiniti HEADER

Neki ljudi žele televizor koji će prekriti čitav zid, dok drugi žele televizor koji će potpuno nestati kada ga ne koristite. LG Display je realizovao ovu želju u obliku sklapajućeg 4K OLED televizora. Ova tehnologija omogućava proizvodnju tanjeg i fleksibilnijeg televizora od standardnih LCD televizora, ali nikad nismo videli ovakav OLED televizor. Možete ga potpuno umotati ali samo i delimično, ako gledate film sa širim prikazom slike. Za sada je ovaj televizor samo tehnička demonstracija; dok se matična LG Display kompanija ili neka druga kompanija ne uključi, nećete videti ovaj televizor u lokalnoj prodavnici televizora.

TOP 5 App za bolje pamcenje

Leave a Reply