Početna Privatni korisnici ZVANIČNO! – Telenor ima najkvalitetniju 4G mrežu u Srbiji

ZVANIČNO! – Telenor ima najkvalitetniju 4G mrežu u Srbiji

blank
ATV & NAUTICA 2020

Telenor ima najkvalitetniju 4G mrežu i govorni signal, kao i najbolje pokrivanje 3G signalom, rezultati su prvog nezavisnog istraživanja standarda kvaliteta sva tri mobilna operatora na teritoriji Srbije, koju je objavila Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL).

Merenja pokrivenosti radio signalom pokazala su da Telenor ima najkvalitetnije pokrivanje 4G mrežom, zbog najvećeg udela visokih nivoa signala, što omogućava odlično pokrivanje 4G signalom i unutar objekata. Pored toga, Telenor ima i najbolje pokrivanje 3G signalom, što korisnicima omogućava konzistentno pokrivanje internetom, dostupnost svih servisa i besprekorno korisničko iskustvo gde god da se oni nalaze.

ATV & NAUTICA 2020

Analiza prenosa podataka u sve tri mreže, pokazala je da u Telenor mreži najveći procenat neprekinutih videa u velikim gradovima, dok će se korisnicima u malim gradovima prvima pokrenuti YouTube video. Pored toga, ostvarena je i najveća vrednost VMOS parametra (Video Mean Opininion Score) koji govori o kvalitetu video signala u velikim i malim gradovima.

Prosečna vrednost pinga (kašnjenje kroz mrežu) je na sličnom nivou sva tri operatora, oko 30ms, što je tipično za 4G mrežu, dok je najbolji rezultat ostvario Telenor time što nije imao uzorke koji su prikazivali kašnjenje.

Prema rezultatima merenja, korisnici mogu najbrže uspostaviti vezu u Telenor mreži. Poziv se uspostavlja u proseku za manje od pet sekundi, što je značajno kraće u poređenju sa drugim operatorima. Merenja su takođe pokazala i da Telenor ima najbolji kvalitet govornog signala.

Leave a Reply