25 godina od spektakularnog izlaska Erste grupe na berzu

Sa obimom od oko 510 miliona evra, inicijalna javna ponuda Erste 1997. godine predstavlja najveću do tada emisiju akcija u istoriji austrijske berze. Zajedno sa kasnijim dodatnim javnim ponudama, javna inicijalna ponuda je igrala ključnu ulogu u prerastanju Erste iz regionalne štedionice fokusirane na region Beča u vodećeg pružaoca finansijskih usluga u regionu CIE. Erste Grupa sada opslužuje oko 16 miliona klijenata na sedam ključnih tržišta širom regiona.

„Inicijalna javna ponuda Erste pre 25 godina postavila je temelje za veliki uspeh. Erste je preduzela pravi korak i prikupila kapital putem berze za velike akvizicije u prvoj deceniji 21. veka. Zahvaljujući tom širenju, Erste Grupa je prerasla u vodeću bankarsku grupu u istočnom delu EU,” objašnjava Vili Černko, predsednik Izvršnog odbora Erste Grupe.

Listiranje na berzi u decembru 1997. godine takođe je bilo signal za početak širenja Erste na Centralnu i Istočnu Evropu. Otkad je prvi put listirana na Bečkoj berzi pre četvrt veka, Erste Grupa je zabeležila gotovo sedmostruki rast bilansne sume na preko 335 milijardi evra u septembru 2022. godine. Takođe, broj zaposlenih u Erste gotovo se upetostručio tokom proteklih 25 godina, pri čemu je udeo onih koji rade za Erste izvan Austrije tokom tog vremenskog perioda porastao sa 17 na 65 odsto.

Taj rast je koristio ne samo klijentima i zaposlenima banke, već i njenim akcionarima. Investitor koji je kupio Erste akcije vredne približno 1.000 evra prilikom inicijalnog listiranja akcija u decembru 1997. godine ostvario bi ukupni prinos akcionara od 298% prema zaključnoj ceni na kraju novembra 2022. godine. Tokom istog perioda, austrijski indeks blue chip kompanija ATX porastao je za 153%, dok je indeks bankarskih akcija EURO STOXX Banks opao za 54%.

Napišite komentar:

Unesite svoj komentar!
Unesite svoje ime ovde