Laserski podvodni Wi-Fi sistem za podmorske internet mreže

Tim naučnika sa King Abdullah univerziteta za nauku i tehnologiju razvio je dvosmernu bežičnu internet konekciju za korišćenje pod vodom.

Naučnici sa King Abdullah univerziteta su pristupili ovom problemu koristeći jednostavne, lako dostupne komponente koje se mogu naći u prodavnicama, uključujući Raspberry Pi koji služi kao modem.

Takođe su ga napravili tako da bude kompatibilan sa postojećim 802.11 bežičnim standardima, da lakše može da se poveže sa velikim globalnim internetom i omogući konstantnu i pouzdanu konekciju.

Raspberry Pi omogućava računarsku moć koja je neophodna da se standardni bežični signal konvertuje u signal koji se može prenositi optičkim putem uz pomoć lasera.

Taj signal potom kroz vazduh dolazi do bove na površini okeana, gde Pi potom radi konverziju i prenosi informaciju preko plavih i zelenih lasera, koji ga šalju dole do optičkog risivera pod vodom, uz maksimalnu brzinu prenosa od 2,11 Mb/s na razdaljini od 20 metara.

Ovaj tim naučnika je uspeo da iskoristi sistem koji su napravili za Skype pozive i slanje dokumenata napred-nazad – ali su takođe i spalili Raspberry Pi koristeći lasere koji su bili prejaki njegove kapacitete.

Ovaj problem bi se mogao rešiti zamenom optičkog modema, rekli su naučnici.

Veći problem koji se javlja pri upotrebi ove takozvane Aqua-Fi internet tehnologije jeste prevazilaženje optičke varijacije koja se dešava pod vodom zbog podvodnih struja i kretanja vode.

Napišite komentar:

Unesite svoj komentar!
Unesite svoje ime ovde