Koje je značenje simbola power dugmeta

Idući kroz život, srećemo simbole koje jednostavno razumemo čak iako nikada nismo naučili zašto se koriste. Jedan od tih simbola je opštepristuno power dugme, koje se najčešće predstavlja prekinutim krugom sa vertikalnom linijom koja ga seče sa gornje strane. Instinktivno znamo da to dugme uključuje ili isključuje neki uređaj, ali postoji dobra šansa da ne razumemo zašto se baš taj simbol koristi. Ispostavlja se da nam je odgovor sve vreme bio pred nosom.

Sam simbol je relativno moderan. Međunarodna elektrotehnička komisija (IEC) ga je napravila 1973. godine kao alternativu dugmićima za „paljenje“ i „gašenje“. Tako smo dobili simbol koji bi bio razumljiv na svim jezicima, u vremenu kada su elektronika i automobili postajali široko rasprostranjeni.

Polukrug predstavlja nulu i odnosi se na binarna stanja „uključen/isključen“. Linija koja seče krug predstavlja „1“ ili „uključen“. Dakle, možete podesiti prekidač ili na „1“ ili na „0“ čime se označavaju stanja „uključen“ ili „isključen“. Jednostavnost ovog simbola značila je da ljudi ne moraju ni da budu svesni binarnih kodova da bi razumeli kako oni rade.

Napišite komentar:

Unesite svoj komentar!
Unesite svoje ime ovde