Usled posebnih mera kretanja radi zaštite od COVID-19, donekle smo ostali zaštićeni i od posledica jedne od najnapornijih tegoba današnjeg čoveka.
Skraćen boravak na otvorenom, delimično je produžio mir osobama koje pate od polenskih alergija.

Ali sada, kada možemo i moramo izaći iz svojih domova, na koji način možemo da se zaštitimo i smanjimo tegobe i kakvu ulogu u svemu tome ima napredak u oblasti informatike?

Građani koji strepe od sezone polenskih alergija, sada se mogu pripremiti i zaštititi od tegoba zahvaljujući svojim mobilnim telefonima, potpuno besplatno.

Podaci o emitovanju polena, koji se prikupljaju na 26 lokacija u Srbiji, sada su uobličeni u praktičnu i preglednu aplikaciju za mobilne telefone “Alergeni polen” koja prikazuje koncentracije polena na svakoj od lokacija i pruža predviđanje trenda za narednu nedelju.

Aplikacija prati 3 grupe izvora polena – drveće, trave i korov, i daje informacije o alergenskom potencijalu i koncentraciji polena.
Procenjuje se da od polenskih alergija pati više od jedne petine ljudske populacije.

Reakcije se kreću od kijavice, preko bronhitisa, dermatitisa i konjuktivitisa i često značajno utiču na život i rad osoba koje su podložne ovim alergijama.

Za preko 20 biljnih vrsta danas znamo da proizvode polenske čestice koje izazivaju alergijske reakcije.
U poslednjih 20 godina u Evropi su u upotrebi takozvane “polenske klopke” za merenje alergenih polena, a koriste se i u našoj zemlji od 2002.

Informacije o polenskim koncentracijama, prikupljene na ovaj način, su interesantne i značajne ne samo za stručnjake koji se njima bave u okviru Agencije za zaštitu životne sredine, već i za veliki deo populacije.

“Prikaz koncentracija alergenog polena je već bio dostupan u obliku jednostavne internet stranice na sajtu Agencije. Izrada mobilne aplikacije je bila motivisana željom da se prošire mogućnosti prikaza rada Agencije i na mobilnim uređajima. Glavni izazov u kreiranju aplikacije je bila izrada vizuelnog rešenja za mobilne platforme, koje bi prilagodilo i pojednostavilo kompleksnost prikaza merenih parametara koncentracija alergenog polena”, kako kaže Dejan Lekić, načelnik Odeljenja za indikatore, izveštavanje i informacioni sistem u okviru Agencije.

Zahvaljujući podršci Svetske banke i Fonda za dobru upravu Ujedinjenog Kraljevstva, Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu je u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) omogućila da se dostupni nivoi polena predstave javnosti na nacionalnom Portalu otvorenih podataka.

Na ovom Portalu, kontinuirano se objavljuju informacije, uobličene u baze podataka prilagođene upotrebi na računarima.

Podaci koji su organizovani na taj način, mogu se dalje koristiti i međusobno ukrštati u svrhu razvoja rešenja, programa, ilustracija i aplikacija koje su korisne opštoj populaciji.

Upravo je na osnovu svojih podataka Agencija samostalno razvila navedenu aplikaciju.

“Agencija za zaštitu životne sredine samostalno prikuplja i proizvodi podatke o kvalitetu vazduha u realnom vremenu, kvalitetu voda, alergenom polenu, kvalitetu zemljišta, izvorima zagađenja, kontaminiranim lokacijama i otpadu. Svi ovi podaci su dostupni na Portalu otvorenih podataka, čime im je omogućen slobodan pristup. Za sada postoje mobilne aplikacije za kvalitet vazduha i alergeni polen, a svakako bi razvoj aplikacija koje bi prikazale ostale skupove podataka značajno doprineo boljoj informisanosti javnosti u kontekstu zaštite životne sredine i zdravlja” objašnjava Lekić.

Razvojem tehnologije i otvaranjem javnih podataka, rađaju se bolje usluge za sve građane i inovativna rešenja koja olakšavaju i unapređuju svakodnevni život.

Ukoliko patite od polenskih alergija ili želite da ovu korisnu aplikaciju preporučite nekome, možete je preuzeti sa Google Play pod nazivom „Alergeni polen“ ovde.

Prethodni tekstChronofighter Superlight Carbon Skeleton
Sledeći tekstMontblanc Summit 2+ luksuzni mobilni pametni sat sa Wear OS

Leave a Reply