Početna Aplikacije Sezona polenskih alergija je stigla, zaštitite se mobilnim telefonom

Sezona polenskih alergija je stigla, zaštitite se mobilnim telefonom

blank
ATV & NAUTICA ATV

Usled posebnih mera kretanja radi zaštite od COVID-19, donekle smo ostali zaštićeni i od posledica jedne od najnapornijih tegoba današnjeg čoveka.
Skraćen boravak na otvorenom, delimično je produžio mir osobama koje pate od polenskih alergija.

Ali sada, kada možemo i moramo izaći iz svojih domova, na koji način možemo da se zaštitimo i smanjimo tegobe i kakvu ulogu u svemu tome ima napredak u oblasti informatike?

Građani koji strepe od sezone polenskih alergija, sada se mogu pripremiti i zaštititi od tegoba zahvaljujući svojim mobilnim telefonima, potpuno besplatno.

Podaci o emitovanju polena, koji se prikupljaju na 26 lokacija u Srbiji, sada su uobličeni u praktičnu i preglednu aplikaciju za mobilne telefone “Alergeni polen” koja prikazuje koncentracije polena na svakoj od lokacija i pruža predviđanje trenda za narednu nedelju.

Aplikacija prati 3 grupe izvora polena – drveće, trave i korov, i daje informacije o alergenskom potencijalu i koncentraciji polena.
Procenjuje se da od polenskih alergija pati više od jedne petine ljudske populacije.

blank

Reakcije se kreću od kijavice, preko bronhitisa, dermatitisa i konjuktivitisa i često značajno utiču na život i rad osoba koje su podložne ovim alergijama.

Za preko 20 biljnih vrsta danas znamo da proizvode polenske čestice koje izazivaju alergijske reakcije.
U poslednjih 20 godina u Evropi su u upotrebi takozvane “polenske klopke” za merenje alergenih polena, a koriste se i u našoj zemlji od 2002.

Informacije o polenskim koncentracijama, prikupljene na ovaj način, su interesantne i značajne ne samo za stručnjake koji se njima bave u okviru Agencije za zaštitu životne sredine, već i za veliki deo populacije.

“Prikaz koncentracija alergenog polena je već bio dostupan u obliku jednostavne internet stranice na sajtu Agencije. Izrada mobilne aplikacije je bila motivisana željom da se prošire mogućnosti prikaza rada Agencije i na mobilnim uređajima. Glavni izazov u kreiranju aplikacije je bila izrada vizuelnog rešenja za mobilne platforme, koje bi prilagodilo i pojednostavilo kompleksnost prikaza merenih parametara koncentracija alergenog polena”, kako kaže Dejan Lekić, načelnik Odeljenja za indikatore, izveštavanje i informacioni sistem u okviru Agencije.

blank

Zahvaljujući podršci Svetske banke i Fonda za dobru upravu Ujedinjenog Kraljevstva, Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu je u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) omogućila da se dostupni nivoi polena predstave javnosti na nacionalnom Portalu otvorenih podataka.

Na ovom Portalu, kontinuirano se objavljuju informacije, uobličene u baze podataka prilagođene upotrebi na računarima.

Podaci koji su organizovani na taj način, mogu se dalje koristiti i međusobno ukrštati u svrhu razvoja rešenja, programa, ilustracija i aplikacija koje su korisne opštoj populaciji.

Upravo je na osnovu svojih podataka Agencija samostalno razvila navedenu aplikaciju.

“Agencija za zaštitu životne sredine samostalno prikuplja i proizvodi podatke o kvalitetu vazduha u realnom vremenu, kvalitetu voda, alergenom polenu, kvalitetu zemljišta, izvorima zagađenja, kontaminiranim lokacijama i otpadu. Svi ovi podaci su dostupni na Portalu otvorenih podataka, čime im je omogućen slobodan pristup. Za sada postoje mobilne aplikacije za kvalitet vazduha i alergeni polen, a svakako bi razvoj aplikacija koje bi prikazale ostale skupove podataka značajno doprineo boljoj informisanosti javnosti u kontekstu zaštite životne sredine i zdravlja” objašnjava Lekić.

blank

Razvojem tehnologije i otvaranjem javnih podataka, rađaju se bolje usluge za sve građane i inovativna rešenja koja olakšavaju i unapređuju svakodnevni život.

Ukoliko patite od polenskih alergija ili želite da ovu korisnu aplikaciju preporučite nekome, možete je preuzeti sa Google Play pod nazivom „Alergeni polen“ ovde.

Leave a Reply